O nás

Současný soubor Bailar Praha – T.J. Sokol Petrovice I. vznikl v lednu 2018 odštěpením z původního souboru TOP Mažoretky Praha. Věnujeme se jak mažoretkovému sportu tak twirlingu. 

Mažoretky

V současnosti se mažoretky stávají plnohodnotným sportovním odvětvím. Zúčastňujeme se postupových i nepostupových soutěží, jako Mistrovství České republiky, Mistrovství Evropy a Mistrovství světa a to ve čtyřech kategoriích – BATON, POM-POM, MIX a FLAG. Od roku 2024 soutežíme v asociaci NBTA.

Twirling

Twirling je halový sport, který kombinuje gymnastiku, tanec a baletní průpravu s prací twirlingové hůlky. Twirlingu se věnujeme od roku 2020 a děvčata se účastní nepostupových i postupových soutěží jak na národní tak i na mezinárodní úrovni. V twirlingu soutěží nejen děvčata ale i chlapci.

Něco málo o našem souboru

Současný soubor Bailar Praha – T.J. Sokol Petrovice I. vznikl v lednu 2018 odštěpením z původního souboru TOP Mažoretky Praha. V současné době není mažoretkový sport pouze o pochodu na dechovou hudbu, ale je to plnohodnotné sportovní odvětví, kde se dívky naučí krásnému držení těla, propojí baletní, gymnastickou a taneční průpravu s pochodem a prací s náčiním. Už dávno mažoretky nepoužívají pouze hůlku, ale dalším náčiním jsou pom-pomy, flag nebo kombinace 2 náčiní tzv. MIX, přičemž všichni začínají nejprve s hůlkou.

Česká republika je známá jako mažoretková kolébka. Působí zde několik asociací, které sdružují mažoretky a pořádají se tady nepostupové (jednokolové) a postupové soutěže (vícekolové, např. Mistrovství ČR). Podle toho, jak dívky trénují,mohou se účastnit soutěží, které jsou pro všechny za odměnu. Kromě toho dívky vystupují na různých komerčních akcích jako jsou veletrhy, firemní akce, plesy atd. Tréninky jsou celoroční přípravou na všechny tyto akce, zejména soutěže. Protože se jedná o kolektivní sport, je nutná pravidelná účast na trénincích a případných soustředěních či seminářích. Nelze dívky odhlašovat ze soutěží, pokud se nejedná o závažný důvod.

Termíny jednotlivých soutěží se rodiče dozví v průběhu měsíce ledna či února, kdy je většina soutěží již známa. Přesto se může stát, že budou dívky žádány na komerční vystoupení – žádáme o docházku i na tato vystoupení. V případě komerčních vystoupení si holky zvykají na obecenstvo, zažijí společnou legraci, veselé zážitky, naučí se zvládat trému a zjistí, jak se zachovat, když se cokoliv během vystoupení stane (spadne hůlka, zapomene se část sestavy, přeruší se hudba atd.) a budou tak lépe připravené na samotné soutěže. Minimálně 2 víkendy v měsíci má soubor nějakou akci.

Jelikož se jedná o kolektivní sport, choreografie jsou sestavovány na přesný počet dívek, každá má své místo v sestavě, a tudíž je nutné chodit pravidelně a trénovat případně i doma. Nepřipravenost nebo nepravidelná docházka ostatní dívky brzdí, stejně tak předělávání choreografií z důvodu nečekaného odchodu kohokoliv ze souboru v průběhu roku, a dívky se nemůžou zdokonalovat a připravovat se na soutěže a vystoupení. Po celou dobu jsou holky tým, stráví spolu spoustu hodin a musí tedy „táhnout za jeden provaz“.

Mažoretky nejsou nejlevnějším,ale ani nejdražším sportovním odvětvím. Kurzovné se platí pololetně. K tomu je třeba započítat cenu za startovné, kostýmy, soustředění, společné týmové oblečení, kozačky, hůlku, pomy,vlajku atd.

Přese všechna tato „negativa“ jsou mažoretky krásný sport. Dívky se naučí slyšet hudbu, eleganci, radosti z tance a pohybu, práci ve skupině a kolektivnosti. Naučí se také zodpovědnosti, poznají nové kamarádky a všechny tyto dovednosti je stmelí v kolektiv, na který budou rády vzpomínat.

Pokud projeví dívka zájem, může se postupně vypracovat a soutěžit také v malých formacích – sólo (jednotlivec), duo – trio ( 2-3 soutěžící), miniformace ( 4-7 soutěžících).

V případě malých formací si může také vybrat i jiný druh náčiní než je hůlka. Je třeba si uvědomit, že pokud bude dívka kromě formace mít i např. sólo, bude dle potřeby tréno vat více než je základní rozpis tréninků a bude se účastnit i víkendových soustředění během roku, zejména před soutěžemi.

Mažoretky Bailar Praha